Oriflame in Leszno

al. KrasiƄskiego 18, Leszno, 64-100, Poland Leszno
607 636 664